Zobrazujú sa informácie platné pre kalendárny rok 2024. Prepnúť na iný rok

Nemocnica I. úrovne

Legenda: Režim úrovní programov

Povinný - program príslušnej úrovne nemocnica musí poskytovať.
Doplnkový - program príslušnej úrovne môže nemocnica poskytovať ako doplnkový a to na základe povolenia Komisie pre tvorbu siete pri vyhodnotení potreby v regióne.
Nepovinný - program príslušnej úrovne je nepovinný v danej úrovni nemocnice, nemocnica ho môže poskytovať na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou.
Filtrovať programy a úrovne programov
Vyberte režim programu

Medicínske programy

Medicínsky programÚrovne programu
01Program anestéziológie a intenzívnej medicíny
I
II
02Traumatologický program
II
04Oftalmologický program
I
05Otorinolaryngologický program
I
08Program brušnej chirurgie
I
II
09Urologický program
I
10Gynekologický program
I
II
11Pôrodnícky program
I
II
13Muskuloskeletálny program
I
II
14Program chirurgie kože, podkožia a prsníka
I
15Program plastickej chirurgie
I
16Popáleninový program
II
17Program pre orgánové transplantácie
II
19Program cievnej chirurgie
I
25Program internej medicíny
II
26Neinvazívny kardiovaskulárny program
II
27Program pneumológie a ftizeológie
II
28Program gastroenterológie a hepatológie
I
II
29Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch
II
30Nefrologický program
I
31Reumatologický program
II
32Program hematológie a transfuziológie
II
35Program klinickej imunológie a alergológie
II
37Neurologický program
II
38Psychiatrický program
II
IV
43Program paliatívnej medicíny
II
III
44Onkochirurgický program
II
46Program pre doliečovaciu starostlivosť
I
47Program pre rehabilitačnú starostlivosť
I
II
III
IV
48Neonatologický program
II
50Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny
II
51Program detskej chirurgie
I
II
52Traumatologický program pre deti
II
53Otorinolaryngologický program pre deti
I
56Muskuloskeletálny program pre deti
I
II
57Program plastickej chirurgie pre deti
I
58Program pre orgánové transplantácie u detí
II
59Urologický program pre deti
I
60Gynekologický program pre deti
I
II
62Program detskej oftalmológie
I
63Program nemocničnej pediatrie
II
65Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie
II
66Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy
II
73Program pediatrickej neurológie
I
II
74Program pediatrickej psychiatrie
III
76Program paliatívnej medicíny pre deti
III
77Program pre rehabilitačnú starostlivosť pre deti
I
II
IV