Zobrazujú sa informácie platné pre kalendárny rok 2024. Prepnúť na iný rok

Nemocnica II. úrovne

Legenda: Režim úrovní programov

Povinný - program príslušnej úrovne nemocnica musí poskytovať.
Doplnkový - program príslušnej úrovne môže nemocnica poskytovať ako doplnkový a to na základe povolenia Komisie pre tvorbu siete pri vyhodnotení potreby v regióne.
Nepovinný - program príslušnej úrovne je nepovinný v danej úrovni nemocnice, nemocnica ho môže poskytovať na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou.
Filtrovať programy a úrovne programov
Vyberte režim programu

Medicínske programy

Medicínsky programÚrovne programu
01Program anestéziológie a intenzívnej medicíny
I
II
III
02Traumatologický program
II
III
04Oftalmologický program
I
III
05Otorinolaryngologický program
I
III
08Program brušnej chirurgie
I
II
III
09Urologický program
I
II
III
10Gynekologický program
I
II
III
IV
11Pôrodnícky program
I
II
III
IV
12Spondylochirurgický program
III
13Muskuloskeletálny program
I
II
III
14Program chirurgie kože, podkožia a prsníka
I
II
III
15Program plastickej chirurgie
I
II
III
16Popáleninový program
II
V
17Program pre orgánové transplantácie
II
19Program cievnej chirurgie
I
20Program intervenčnej kardiológie
III
23Program vaskulárnych intervencií
III
24Program nevaskulárnych intervencií
II
III
25Program internej medicíny
II
III
26Neinvazívny kardiovaskulárny program
II
III
27Program pneumológie a ftizeológie
II
III
28Program gastroenterológie a hepatológie
I
II
III
29Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch
II
III
30Nefrologický program
I
II
III
31Reumatologický program
II
III
32Program hematológie a transfuziológie
II
III
33Infektologický program
II
III
34Dermatovenerologický program
III
35Program klinickej imunológie a alergológie
II
III
37Neurologický program
II
III
38Psychiatrický program
II
40Program klinickej onkológie
II
III
41Program radiačnej onkológie
III
43Program paliatívnej medicíny
II
III
44Onkochirurgický program
II
III
45Program algeziológie
III
46Program pre doliečovaciu starostlivosť
I
47Program pre rehabilitačnú starostlivosť
I
II
III
IV
48Neonatologický program
II
49Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii
III
IV
50Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny
II
III
51Program detskej chirurgie
I
II
III
52Traumatologický program pre deti
II
III
53Otorinolaryngologický program pre deti
I
III
56Muskuloskeletálny program pre deti
I
II
III
57Program plastickej chirurgie pre deti
I
II
III
58Program pre orgánové transplantácie u detí
II
59Urologický program pre deti
I
II
III
60Gynekologický program pre deti
I
II
III
62Program detskej oftalmológie
I
III
63Program nemocničnej pediatrie
II
III
64Program pediatrickej kardiológie
II
III
65Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie
II
III
66Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy
II
III
67Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu
II
III
68Program pediatrickej nefrológie
II
III
70Program pediatrickej hematológie a onkológie
II
III
71Program pediatrickej infektológie
II
III
72Program pediatrickej imunológie a alergológie
II
III
73Program pediatrickej neurológie
I
II
III
74Program pediatrickej psychiatrie
III
76Program paliatívnej medicíny pre deti
III
77Program pre rehabilitačnú starostlivosť pre deti
I
II
IV